Wydawca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Kontakt z firmą Bayer: telefonicznie +48 22 572-35-00 lub poprzez formularz kontaktowy – kliknij tutaj.

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

© Copyright Bayer plc

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.